אפשר וצריך להציל את נחל יתלה

 

למרבה הצער, נחל יתלה הוא רק קורבן אחד של התכנית השגויה הזו. למעשה התכנית כל-כך גרועה שספק גדול אם היא תהפוך למציאות אי פעם.
כסף רב ישפך, טבע ונוף יושמדו ולבסוף קו רכבת מהירה לא יהיה. לכל היותר נקבל מהדורה שנייה של המסילה למלחה.

קרא את השתלשלות העניינים וחומר רב נוסף

ב-4.8.09 התכנסה המועצה הארצית לתכנון ובנייה והמליצה לאשר את תכנית רכבת ישראל לקו המהיר לירושלים.

התכנית כוללת שני גשרים במרכז הקניון השחור בנחל יתלה. הגשרים יוצאים מהמצוק המערבי וחודרים למצוק המזרחי. סלילת דרכי הגישה, בניית הגשרים ועמודי התמיכה, עבודות הקידוח במצוקים ועוד יסלקו את פנינת הטבע והנוף הזו לעולם.

ההרס הזה מקורו בשגיאה תכנונית והוא חסר כל תוחלת.

תמונות מהקניון השחור שצולמו ב-4.7.09


הקניון השחור הוא קטע קצר שבו נחל יתלה משנה מכוונו הרגיל, מזרח - מערב, ופונה צפונה. לאחר קטע קצר הזורם צפונה, מתאחד נחל יתלה עם נחל החמישה, שגם הוא, כמו שאר הנחלים באזור, זורמים ממזרח למערב. לאחר שהתאחדו, הנחל המשותף נקרא יתלה, והוא ממשיך לזרום מערבה.
למרבה הצער, בדיוק בקניון הקצר הזורם מדרום לצפון, מתכוונת רכבת ישראל לפרוץ מהקיר המערבי של הקניון, לחלוף בשני גשרים לתוך הקיר המזרחי. כמובן שהעבודה הרבה הכרוכה במנהרות, בגשרים, בדרכי הגישה, ברחבות הכניסה והיציאה ועוד, לא ישאירו מאום מהקניון.
כפי שמוסבר כל העבודה הזו, מלבד שתהרוס את הקניון, הינה מיותרת לחלוטין. תכנית זו יקרה יותר בכסף ובזמן ביחס לחלופה שהוצעה על-ידי רשות הטבע והגנים שעוברת מתחת לקניון.